VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Năm 2018, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2017

[Infographic] Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017

[Infographic] 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2017

[Infographic] 10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật năm 2017

[Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM