VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Quá trình công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

[Infographic] Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

[Infographic] Thương mại điện tử Đông Nam Á qua những con số

[Infographic] Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

[Infographic] Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

[Infographic] Quá trình công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM