VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] Tổng hợp chi phí sinh hoạt các quốc gia trên thế giới

Những số liệu này được tính toán dựa vào dữ liệu được thu thập từ người dùng trên khắp thế giới và đặt mốc chi phí sinh hoạt của New York ở mức 100 điểm. Nghĩa là nếu một quốc gia nằm trong mức 60 điểm thì chi phí sống ở đó sẽ vào khoảng 60% so với ở New York; còn nếu một quốc gia nằm ở mức 120 điểm, nghĩa là bạn phải chi tiêu nhiều hơn khoảng 20% so với khi sống ở New York.

[Infographic] Điểm đáng chú ý về Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 diễn ra tại Hà Nội

[Infographic] Đâu là 25 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới?

[Infographic] WB: Thế giới giàu hơn nhưng không đồng đều

[Infographic] WEF 2018 hướng tới hợp tác quốc tế vì lợi ích chung

[Infographic] Tổng hợp chi phí sinh hoạt các quốc gia trên thế giới - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM