VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong ASOSAI

Sau 20 năm gia nhập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã và đang từng ngày phát triển theo hướng trở thành cơ quan kiểm toán tối cao chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đồng thời, ngày càng củng cố vị thế và vai trò của mình thông qua những đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng ASOSAI.

[Infographic] Những dấu ấn công nghệ trong 10 năm qua

[Infographic] Bạn hiểu gì về Kinh tế số?

[Infographic] Kết quả nổi bật của Chỉ số cải cách hành chính Bộ Tài chính 2017

[Infographic] Ở đâu nhiều người giàu nhất thế giới?

[Infographic] Những lợi ích và nguy cơ của Fintech

[Infographic] Vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong ASOSAI - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM