Agribank khai trương thành lập Công ty AMC

Theo Thời báo Ngân hàng

Ngày 6/4/2013, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Lễ khai trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (AMC), với mục đích nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, từ đó góp phần làm tăng kết quả tài chính, tăng năng lực cạnh tranh của Agribank.

Agribank khai trương thành lập Công ty AMC
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, thông qua AMC sẽ minh bạch và chuyên môn hóa việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo bằng các biện pháp tích cực, thích hợp nhằm thu nợ xấu, hạn chế tối đa tổn thất tài sản và lành mạnh hóa tình hình tài chính của Agribank.

Phát biểu tại Lễ khai trương thành lập Công ty AMC, Chủ tịch HĐTV Agribank Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, việc thành lập Công ty AMC là giải pháp hiệu quả, là bước đi cần thiết, vai trò của AMC sẽ ngày càng quan trọng và sẽ phát triển song song cùng với sự phát triển vững mạnh và lâu dài của Agribank.

Với mức vốn điều lệ 30 tỷ đồng – trên cơ sở chuyển vốn điều lệ từ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Tiếp nhận, quản lý các tài sản đảm bảo nợ vay (tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, tài sản gán nợ, tài sản Tòa án giao cho ngân hàng theo các quyết định, bản án…) liên quan đến khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất;

Chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của ngân hàng theo giá thị trường (giá bán tài sản có thể cao hoặc thấp hơn giá trị nợ tồn đọng) theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật; Xử lý tài sản bảo đảm nợ vay bằng các biện pháp thích hợp: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn, liên doanh bằng tài sản để thu hồi nợ…