Cửa hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Cửa hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Cắm trại ở hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Cắm trại ở hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Hang Én vào đêm. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Hang Én vào đêm. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Bên trong hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Bên trong hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Vẻ đẹp kỳ ảo trong hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Vẻ đẹp kỳ ảo trong hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Đoàn du khách ngoại trên đường vào hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Đoàn du khách ngoại trên đường vào hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Cắm trại trong hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Cắm trại trong hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Cửa hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
Cửa hang Én. (Nguồn: Oxalis Adventures/Vietnam+)
  Cửa hang Én nhìn từ trên cao. (Nguồn: Oxalis Adventures-Ryan Deboodt/Vietnam+)
Cửa hang Én nhìn từ trên cao. (Nguồn: Oxalis Adventures-Ryan Deboodt/Vietnam+)

[Ảnh] Khám phá hang Én - Hang động lớn thứ 3 trên thế giới

Theo vietnamplus.vn

Hang Én nằm trong khu vực trung tâm của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, là hang động lớn thứ 3 trên thế giới, xếp sau hang Sơn Đoòng và hang Deer (Malaysia).

Xem thêm

Video nổi bật