Áp dụng Hệ thống phân ngành doanh nghiệp

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Nhằm hỗ trợ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu, nghiên cứu phân tích trên thị trường chứng khoán cũng như tạo tiền đề phát triển các công cụ đầu tư trên thị trường cổ phiếu, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã nghiên cứu xây dựng và chuẩn bị đưa vào áp dụng Hệ thống phân ngành đối với các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch trên HNX (HaSIC).

Áp dụng Hệ thống phân ngành doanh nghiệp

Đây là hệ thống được Sở GDCK Hà Nội xây dựng dựa trên cơ sở Hệ thống phân ngành Việt Nam (Vietnam Standard Industrial Classification 2007 – VSIC 2007), các khuyến nghị về gộp ngành của ISIC Rev. 4 và học tập nguyên tắc, phương pháp phân ngành của một số hệ thống phân ngành lớn trên thế giới như: ICB, GICS, …

HaSIC phân ngành doanh nghiệp căn cứ theo hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu là tiêu chí chính được xem xét để quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu được xác định là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp đó. Với tiêu chí phân ngành như trên, các DNNY trên HNX dự kiến sẽ được phân loại thành 11 ngành chính, bao gồm một số ngành cơ bản như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Khai khoáng và dầu khí; Công nghiệp; Xây dựng, ...

ISIC (International standard industrial classification of all economic activities): Hệ thống phân ngành quốc tế do Liên hiệp quốc (UN) phát triển để phân chia DN theo các hoạt động kinh doanh của DN. ISIC được sử dụng ở cấp quốc gia và quốc tế để phân chia DN nhằm thực hiện các thống kê kinh tế và xã hội ví dụ như thu nhập quốc nội, nhân khẩu, việc làm và các vấn đề khác. Với phiên bản 4.0, ISIC phân chia các DN vào 21 nhóm ngành cấp 1, 88 ngành cấp 2, 238 ngành cấp 3 và 419 ngành cấp 4.

VSIC ( Vietnam standard industrial classification): Hệ thống ngành kinh tế quốc dân 2007 (VISC) được phát triển bởi Tổng cục Thống kê từ năm 2007 dựa trên phiên bản lần thứ 4 của ISIC. VSIC có 21 nhóm ngành cấp 1; 88 ngành cấp 2; 242 ngành cấp 3; 437 ngành cấp 4 và 642 ngành cấp 5.

GICS (Global industry classification standard): là 1 trong 2 hệ thống phân ngành được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. GICS được Morgan Stanley Capital và S&P phát triển và đưa vào ứng dụng từ năm 1999 với 10 nhóm ngành lớn, 24 nhóm ngành, 68 ngành và 154 phân ngành nhỏ(phiên bản 2010). Hiện tại, GICS là sự lựa chọn đối với hơn 200 tổ chức trên toàn thế giới trong đó có các hãnh tin lớn như: Bloomberg, Thomson Reuteurs, Morning Star….và được sử dụng để phân ngành tại hơn 90 quốc gia với cơ sở dữ liệu có trên 40.000 công ty và hơn 45.000 mã chứng khoán.

ICB (Industry classification benchmark): là hệ thống phân ngành phát triển bởi Dow Jones và FTSE, được phát triển và đưa vào áp dụng từ năm 2006 với 10 nhóm ngành lớn, 19 nhóm ngành, 41 ngành và 114 phân ngành nhỏ. Mặc dù mới được phát triển gần đây song ICB đã nhanh chóng phổ biến trên toàn cầu và được giới đầu tư lựa chọn. ICB hiện được sử dụng để phân ngành tại 73 quốc gia như: Mỹ, các quốc gia Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương với cơ sở dữ liệu chứa hơn 70.000 công ty và hơn 75.000 mã chứng khoán