Quyết định 4153/QĐ-UBND:

Bãi bỏ thu phí đường bộ xe mô tô tại TP. Hồ Chí Minh


Ngày 13/8/2016, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4153/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 4153/QĐ-UBND.