Báo cáo Động thái Doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014

Theo vbis.vn


Báo cáo khảo sát động thái Doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 được Viện Phát triển Doanh nghiệp, VCCI triển khai điều tra trong giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5/2014, trước khi xảy ra tình hình căng thẳng trên Biển Đông và sự kiện ngày 13-14/5 tại một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, trong Báo cáo này, ngoài kết quả khảo sát đến tháng 5, cũng sẽ tập trung phân tích một số tác động của tình hình vừa qua đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như những dự báo trong 6 tháng cuối năm.

Mời download nội dung báo cáo: Bao cao VBiS 6 thang dau nam 2014.pdf