Theo nhiều chuyên gia tài chính, việc lập báo cáo tài chính theo IFRS là một điều còn khá mới mẻ ở Việt Nam. IFRS quy định không được trích lập dự phòng dao động lớn nhưng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải kiểm tra tính đầy đủ của dự phòng nghiệp vụ dựa trên ước tính các luồng tiền tương lai phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm. Do vậy, báo cáo tài chính theo IFRS phản ánh đúng thực chất kết quả kinh doanh bảo hiểm của từng thời kỳ vì loại trừ được ảnh hưởng của việc trích lập, sử dụng dự phòng dao động lớn, đồng thời phản ánh trung thực tình hình tài chính, cụ thể là tính đầy đủ của việc trích lập dự phòng nghiệp vụ để thực hiện các trách nhiệm với khách hàng. Ngoài ra, còn có sự khác biệt giữa VAS và IFRS cần phải tiến hành chuyển đổi định kỳ như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, cho vay tín dụng, tiền gửi của khách hàng, tài sản cố định hữu hình và vô hình, thuế...

Nhận thức được điều này, tại Tập đoàn Bảo Việt, cùng với việc lập báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS), từ năm 2009 doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện báo cáo tài chính theo IFRS. Đến nay Tập đoàn Bảo Việt đã lập báo cáo tài chính theo IFRS được 4 năm với các cấp độ khác nhau và để có được bản báo cáo đúng theo chuẩn mực quốc tế thì các cán bộ của Bảo Việt đã trải qua không ít khó khăn như: nguồn nhân lực am hiểu về IFRS ở Việt Nam còn rất hạn chế, các thông tin, công cụ phục vụ tính toán và lập báo theo IFRS còn tương đối thủ công… Hiện tại, báo cáo tài chính IFRS của Tập đoàn Bảo Việt tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu của các chuẩn mực IFRS, được thực hiện thường xuyên và liên tục như một quy trình tuân thủ nội bộ, được ban hành định kỳ và được kiểm toán chấp nhận. Do vậy, trong báo cáo IFRS có thuyết minh sâu và cụ thể về tình hình hoạt động của Tập đoàn, chẳng hạn như thuyết minh về cơ chế quản lý rủi ro, quản lý rủi ro bảo hiểm và rủi ro tài chính. Những thuyết minh này trình bày về cơ chế quản trị, chiến lược và chính sách quản lý rủi ro của doanh nghiệp cũng như cung cấp thêm các tính toán về phân tích độ nhạy với các giả định biến động của các chỉ số chứng khoán, tỷ giá...

Theo TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt: “Ban Lãnh đạo đã quyết định soạn thảo Báo cáo Tài chính theo chuẩn mực IFRS để tăng cường sự minh bạch về thông tin tài chính được công bố. Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS sẽ giúp người đọc so sánh kết quả tài chính của Tập đoàn với các tổ chức tài chính khác trong khu vực soạn lập báo cáo theo Chuẩn mực này. Chúng tôi tin tưởng rằng quy định về kế toán tại Việt Nam cũng sẽ tiến tới áp dụng IFRS trong thời gian tới và mong muốn xây dựng trong nội bộ những kiến thức và kỹ năng nền tảng cho mục đích này.

Theo các chuyên gia về IFRS của Công ty kiểm toán Ernst& Young, IFRS là một tập hợp các chuẩn mực kế toán và các diễn giải lập bởi Ủy ban soạn thảo chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Là các chuẩn mực mang tính nguyên tắc (hơn là các quy định chi tiết), IFRS được sử dụng toàn cầu và nhấn mạnh vào: sử dụng các giá trị hợp lý, lập bảng cân đối kế toán chính xác, chú trọng vào bản chất hơn là hình thức của giao dịch. 

Với định hướng phát triển thành Tập đoàn tài chính Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và vươn tầm ra ngoài khu vực, việc lập báo cáo tài chính IFRS giúp Tập đoàn Bảo Việt tiệm cận tới những chuẩn mực quốc tế để được xếp hạng định mức tín nhiệm, mở rộng hoạt động kinh doanh và niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài vào thời điểm phù hợp”.

Trong một thị trường chứng chứng khoán lành mạnh và bền vững, một trong những tiêu chí cần quan tâm là minh bạch hóa thông tin và tính cập nhật, đầy đủ của thông tin để các cổ đông và nhà đầu tư có quyết định đúng đắn khi thực hiện việc đầu tư và nắm giữ cổ phiếu của công ty. Báo cáo tài chính theo IFRS giúp các nhà đầu tư có thể so sánh các chỉ tiêu hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt với các chứng khoán niêm yết trên các thị trường quốc tế do cùng áp dụng một chuẩn mực báo cáo IFRS, từ đó giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những nhận định chính xác và có một bức tranh toàn diện hơn về hoạt động của doanh nghiệp”.

Với quan điểm và định hướng rõ ràng như vậy, nên mới đây Báo cáo thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt đã tạo được sự quan tâm đặc biệt và gây ấn tượng đối với với các thành viên ban giám khảo, nhờ đó đã giành Giải Đặc biệt Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2012 và đồng thời cũng đạt giải Vàng cho báo cáo thường niên xuất sắc nhất trong ngành, lọt vào Top 50 báo cáo thường niên tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (LACP) bình chọn..  Nhiều chuyên gia tài chính nhận xét: “Bản báo cáo dài 236 trang, trong đó hơn một nửa số trang là thuyết minh về tình hình tài chính. Việc đưa ra thuyết minh cặn kẽ thể hiện mong muốn của lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt trong việc chia sẻ, minh bạch thông tin tài chính với các nhà đầu tư. Qua đó, nâng cao uy tín của Bảo Việt và mối quan hệ với cộng đồng tài chính, đưa doanh nghiệp tiệm cận với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế”.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 9/2012

Báo cáo tài chính và vị thế của doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh việc lập báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS), gần đây một số công ty ở Việt Nam đã bắt đầu lập các báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Câu chuyện của Tập đoàn Bảo Việt là một minh chứng tiêu biểu.

Xem thêm

Video nổi bật