Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017

Theo nfsc.gov.vn

Kinh tế toàn cầu năm 2017 tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm trả lại đây. IMF dự báo ở mức 3,6% (tăng 0,5 điểm %) nhờ sản xuất công nghiệp cải thiện tích cực, thương mại toàn cầu tăng gần hai lần năm 2016. Trong đó, các nền kinh tế phát triển, dẫn đầu là Mỹ và khu vực EU, dẫn dắt sự phục hồi kinh tế thế giới. Chính sách tiền tệ có xu hướng dần thắt chặt, chấm dứt thời kỳ lãi suất ở mức thấp, trong khi đó, chính sách tài khóa chú trọng đến các hoạt động cải cách thuế và kiểm soát chi tiêu Chính phủ nhằm giảm nợ công. Dự báo năm 2018, tăng trưởng toàn cầu tiếp tục được duy trì song với tốc độ tăng thấp hơn.
Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017 của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.