Công điện số 119/CĐ-TTg:

Bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý


Công điện số 119/CĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Công điện có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công điện số 119/CĐ-TTg.