Bế tắc thi hành án vụ lãnh đạo VMG thua kiện

Theo Đầu tư Chứng khoán

Bản án của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tuyên nhóm cổ đông thắng kiện lãnh đạo CTCP Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG) đã được ban hành gần 1 năm, nhưng lãnh đạo VMG không thực hiện, Cục Thi hành án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì lúng túng!

Bế tắc thi hành án vụ lãnh đạo VMG thua kiện
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 28/8/2012, tại TP. Hồ Chí Minh, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã xử cho nhóm cổ đông lớn, sở hữu xấp xỉ 20% cổ phần của VMG thắng kiện ông Nguyễn Quang Ninh, đại diện theo pháp luật của VMG (sở hữu xấp xỉ 5% cổ phần).

Nội dung bản án của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao cũng như nội dung bản án của Tòa sơ thẩm trước đó là hủy kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2011 của VMG vì có những yếu tố bất hợp pháp; lãnh đạo VMG, đứng đầu là ông Nguyễn Quang Ninh phải tiến hành lại ĐHCĐ.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Ninh vẫn không tổ chức lại ĐHCĐ 2011. Ngày 7/1/2013, Cục Thi hành án tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã tổ chức thi hành án đối với ông Ninh, nhưng ông này tiếp tục vắng mặt như những lần mà Tòa án mở phiên tòa xét xử trước đó.

Thông báo số 19TB-CTHA của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 7/1/2013 nêu rõ: “HĐQT Công ty phải tổ chức ĐHCĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản... Nếu không triệu tập họp ĐHCĐ thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (có thể bị xử lý hình sự theo điểm b, khoản 2, Điều 118 Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

Trường hợp HĐQT của Công ty không triệu tập họp ĐHCĐ thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát Công ty thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ (theo khoản 4, Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 và khoản 4b, Điều 13, chương VI Điều lệ Công ty).

“Nếu hết thời hạn 30 ngày mà Chủ tịch HĐQT VMG không triệu tập họp ĐHCĐ thì Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn để Chủ tịch HĐQT thực hiện. Hết thời hạn đã ấn định mà Chủ tịch HĐQT Công ty vẫn không thực hiện thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiện hình sự về tội không chấp hành án”, Thông báo số 19TB-CTHA nhấn mạnh.

Đến nay, đã quá 60 ngày so với thời hạn cuối cùng mà Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra, đối tượng phải thi hành án là lãnh đạo VMG vẫn không tổ chức ĐHCĐ. Mặt khác, cũng không thấy Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định phạt tiền hay làm các bước để chuyển cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, ông Đinh Văn Thái, chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ông Ninh thường xuyên bất hợp tác nên cơ quan thi hành án bế tắc trong việc thi hành bản án này.

Theo quy định tại Điều 97, Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền triệu tập họp ĐHCĐ, trong trường hợp HĐQT và Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội theo quy định.

Trường hợp của VMG, liệu cơ quan thi hành án có trách nhiệm hướng dẫn nhóm cổ đông VMG thắng kiện tổ chức ĐHCĐ? Ông Đinh Văn Thái cho rằng, đó là việc của các cổ đông, cơ quan thi hành án cũng đã làm hết chức năng rồi!

Mặc dù vậy, ông Thái chia sẻ: “Chúng tôi đang cho mời ông Nguyễn Quang Ninh đến làm việc liên quan đến việc tiến hành ĐHCĐ, hoặc sẽ tổ chức gặp mặt lãnh đạo VMG và nhóm cổ đông thắng kiện để bàn cách tổ chức Đại hội”.

Đầu tư Chứng khoán sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc khi có thông tin mới.