Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia của 105 nhà đầu tư trực tiếp và được uỷ quyền tham gia, tương ứng chiếm 78% vốn điều lệ. Ông Tạ Trọng Hiệp, thành viên HĐQT độc lập, báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Công ty.Ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Biwase lấy ý kiến các cổ đông về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Tất cả các tờ trình và kế hoạch đều được các cổ đông biểu quyết thông qua.Ở phần hỏi đáp, đại diện các quỹ đầu tư đều hỏi xung quanh kế hoạch đầu tư của Biwase và lộ trình M&A lĩnh vực thế mạnh của Biwase.Chủ tịch Biwase, ông Nguyễn Văn Thiền (thứ hai, bên phải) trả lời câu hỏi của đại diện các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư bên lề Đại hội.Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Biwase giới thiệu với cổ đông hình ảnh Công ty đón nhận giải thưởng các Công ty M&A tốt nhất Việt Nam 2023 tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 với chủ đề “Chung tay cùng thịnh vượng” (tháng 11/2023).Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Biwase đưa ra định hướng kinh doanh trong năm 2024.Toàn bộ kế hoạch của ban lãnh đạo Biwase đều được các cổ đông biểu quyết thông qua. 

Biwase tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PV.

Ngày 25/3, CTCP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE - sàn HoSE) tổ chức tổ chức thanh công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Video nổi bật