Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội

Thịnh Hưng (Báo Hải quan)

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời các nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội

Đối với vụ việc XK hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp 22 container gỗ Trắc Cam bốt của Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng, ngày 5-11-2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 15332/BTC-TCHQ có ý kiến như sau:

Ngày 8 và 10-6-2012, Bộ Tài chính đã có 2 công văn số 7665/BTC-TCHQ và 9167/BTC-TCHQ trả lời Đại biểu Quốc hội. Tại các văn bản này đã nêu rõ: Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu theo Điều 153 Bộ luật Hình sự là có cơ sở pháp lí. Ngày 6-6-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an có công văn số 231/C46 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị tổ chức cuộc họp liên ngành tư pháp để nghe báo cáo, thống nhất đánh giá và hướng xử lí đối với vụ án nêu trên.

Đến ngày 12-7-2012, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có công văn số 139/C44 về việc tiếp nhận hồ sơ vụ án buôn lậu. Ngày 13-7-2012, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án và đang điều tra vụ án buôn lậu theo thẩm quyền. Vì vậy Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền tổ chức cuộc họp liên ngành Tư pháp Trung ương.

Mặt khác, theo khai báo hải quan và hợp đồng mua bán hàng hóa thì Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng mua hàng của Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào với điều kiện giao hàng: Hàng hóa được giao thành một đợt tại cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị. Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan Hải quan cũng như của cơ quan Cảnh sát điều tra thì Nhà máy chế biến nội thất Lào không bán hàng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng.

Theo qui định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan 2001 (được sửa đổi, bổ sung 2005) về khai hải quan, “người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng theo nội dung trên tờ khai hải quan”. Cũng theo qui định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan 2001 (được sửa đổi, bổ sung 2005), thì người khai hải quan phải “Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình”. Như vậy, trong trường hợp này, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo hải quan, các chứng từ đã nộp - xuất trình cho cơ quan Hải quan và nguồn gốc của lô hàng NK.

Ngày 13-7-2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo Điều 111, Điều 112 và Điều 113 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì thẩm quyền giải quyết hiện nay thuộc trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc giải quyết vụ án đúng qui định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an điều tra theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trả lời nội dung phản ánh của Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ-Quảng Trị về hoạt động của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tại Khu Thương mại Lao Bảo-Quảng Trị gây phiền hà, chồng chéo cho hoạt động kinh doanh của DN, ngày 2-11-2012, Tổng cục Hải quan đã có 2 công văn số 6147/TCHQ-ĐTCBL và 6153/TCHQ-ĐTCBL có ý kiến:

Các hoạt động điều tra, xác minh của Cục Điều tra chống buôn lậu tại Khu Thương mại Lao Bảo nhằm thực hiện Quyết định 11/2005/QĐ-TTg; Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập-tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan; Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lí về hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất.

Qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ đã NK mặt hàng rượu ngoại từ nước ngoài vào khu thương mại sau đó bán cho các DN ở nội địa mà không làm thủ tục hải quan là vi phạm pháp luật, gây thất thu thuế cho Nhà nước (ví dụ Công ty đã bán hàng cho Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 TƯ…); Trong quá trình hoạt động kinh doanh từ 1-1-2009 đến 31-8-2012, Công ty đã không chấp hành và không nộp hóa đơn (bản chính) bán hàng, mua hàng tại khu phi thuế quan cho Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo theo qui định tại Tiết b.1.7 và Tiết b.2.2, Điểm b Khoản 10, Điều 44 Thông tư 194/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lí thuế đối với hàng hóa XK, NK.

Từ ngày 1-1-2012 đến 31-8-2012, Công ty TNHH Thương mại Thiên Niên Kỷ đã phát hành tổng số 7.274 hóa đơn, đến nay theo yêu cầu của Cục Điều tra chống buôn lậu DN mới cung cấp 1.970 hóa đơn, còn lại 5.304 hóa đơn chưa cung cấp. Sau khi xem xét 1.970 hóa đơn DN đã cung cấp, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận thấy có nhiều tiêu chí thông tin trên hóa đơn không ghi đầy đủ theo qui định tại Thông tư 194/TT-BTC là không đúng qui định của pháp luật. Để đánh giá, xử lí khách quan theo đúng qui định của pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu DN tiếp tục phối hợp cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo yêu cầu của Cục Điều tra chống buôn lậu.

Như vậy, việc điều tra, xác minh của Cục Điều tra chống buôn lậu tại Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) là cần thiết, đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng qui định của pháp luật.