Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Đoàn Công tác nghe báo cáo về Dự án Đầu tư xây dựng Cầu Vàm Cái Sứt.Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Đoàn đông tác kiểm tra Dự án kè sông Đồng Nai.Theo lý giải của các địa phương, tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công có nguyên nhân từ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ hai từ phải sang) cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án đường hương lộ 2 - đoạn 1.Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Phú Yên và Bình Định tại trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc kiểm tra các dự án đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 14/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 đã kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại tỉnh Đồng Nai và làm việc trực tuyến với các địa phương Bình Dương, Gia Lai, Phú Yên và Bình Định. Tạp chí Tài chính giới thiệu một số hình ảnh nổi bật của Bộ trưởng trong chuyến kiểm tra này.

Video nổi bật