BRICS cam kết tăng hợp tác chống nạn trốn thuế

Theo Vietnam+

Trong thông cáo chung đưa ra ngày 19/1 khi kết thúc cuộc họp hai ngày tại Ấn Độ, những người đứng đầu cơ quan thuế vụ Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã bày tỏ mối lo ngại về sự lạm dụng các hiệp định tránh đánh thuế và cam kết sẽ tăng cường hợp tác để ngăn chặn tình trạng trốn thuế.

BRICS cam kết tăng hợp tác chống nạn trốn thuế

Thông cáo nêu rõ, các thành viên của BRICS sẽ theo dõi những vấn đề liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế, kể cả phát triển một cơ chế BRICS nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc chống sự lạm dụng các hiệp định tránh đánh thuế, đồng thời thúc đẩy việc trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực này một cách hiệu quả.

Các nước BRICS cũng bày tỏ lo ngại trước những hành động lợi dụng lợi ích của các hiệp định về thuế và không thông tin đầy đủ về những trường hợp vi phạm.

Năm nước thành viên cam kết sẽ phối hợp giải quyết những mối quan ngại này; tăng cường tiến trình thực thi các hiệp định về thuế bằng cách triển khai những hành động thích hợp với sự hợp tác nhiều hơn của quốc tế, chia sẻ những biện pháp tốt nhất và xây dựng khả năng để xử lý những trường hợp chuyển lợi nhuận từ việc trốn thuế thông qua những cơ cấu nhiều tầng phức tạp.

BRICS đồng ý thành lập một bộ khung điều hành vào tháng 5/2013 để tiếp tục tiến trình hợp tác trong các cơ quan thuế.