Cảnh báo sai sót của doanh nghiệp FDI khi làm thủ tục hải quan

Thu Hòa

Tại hội nghị đối thoại với DN có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức mới đây, Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) đã lưu ý DN một số vấn đề về nghiệp vụ mà các DN hay mắc phải.

Cảnh báo sai sót của doanh nghiệp FDI khi làm thủ tục hải quan

Sai sót trong khai báo

Theo bà Đoàn Phi Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư, đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu khi DN khai báo điện tử thường khai sai một số thông tin về loại hình tờ khai, phương thức thanh toán, tên hàng, trọng lượng… dẫn đến mất nhiều thời gian cho cả cơ quan Hải quan và DN trong việc sửa chữa tờ khai. Đặc biệt, những trường hợp không thể sửa được trên hệ thống, DN lại phải thực hiện khai báo lại, ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa.

Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ đăng kí tờ khai NK, DN thường nộp vận đơn chỉ có chữ kí của DN, không có chữ kí của người vận chuyển hoặc thuyền trưởng hoặc người đại diện khác có thẩm quyền của người vận chuyển theo quy định tại Điều 87 Luật Hàng hải.

Các DN XK hàng qua đường hàng không hết sức lưu ý về trọng lượng hàng. Trong thời qua, nhiều DN khi làm thủ tục XK hàng thường bị sai về trọng lượng giữa khai báo và số lượng thực xuất, khi làm thủ tục tính phí với hãng tàu mới phát hiện được, DN phải quay lại Hải quan nơi mở tờ khai để điều chỉnh, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa.

Lỗi DN thường gặp nhất trong thời gian qua là thông báo mã nguyên liệu không đúng quy định, dẫn đến phát sinh vướng mắc về thanh khoản, chuyển tiếp nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công mới… Để khắc phục lỗi này, Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư lưu ý DN không gộp nguyên liệu chính vào một mã, phụ liệu vào một mã; DN khai báo tên nguyên liệu tương ứng với mã nguyên liệu và thống nhất trong suốt quá trình làm thủ tục từ đăng kí hợp đồng, đăng kí tờ khai, kiểm hóa cho đến khi thanh khoản theo chương trình thanh khoản bằng máy đảm bảo cho yêu cầu quản lí xác định, mã hàng tên hàng

Lỗi khi thanh khoản hàng gia công

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư, nhiều DN khi nộp hồ sơ thanh khoản theo kiểu nộp cho đúng ngày, nhưng hồ sơ thiếu rất nhiều chứng từ không thể thanh khoản được. Khi nộp hồ sơ thanh khoản hàng gia công, DN phải nộp đủ các bảng biểu quy định theo điều 21 Thông tư 117/TT-BTC của Bộ Tài chính và kèm cả phương án giải quyết nguyên phụ liệu dư thừa

Trên thực tế, phần lớn các DN có vốn đầu tư nước ngoài  thuê dịch vụ thanh khoản hợp đồng gia công, do vậy giám đốc DN thường giao khoán toàn bộ cho nhân viên làm dịch vụ thanh khoản, mà không theo dõi công việc thực hiện thanh khoản của người được thuê có đúng thời gian qui định không? Do đó khi có các phát sinh điều chỉnh do số liệu không khớp giữa hồ sơ giấy DN nộp và hệ thống dữ liệu, như: đăng ký nhầm định mức, mã hàng, đơn vị tính, số lượng,.. thường xử lý không kịp thời, mất nhiều thời gian.

Về phía nhân viên được thuê do nhận hồ sơ thanh khoản cùng lúc nhiều hợp đồng của nhiều DN, nên đôi lúc thực hiện thanh khoản chậm trễ, kéo dài thời gian thanh khoản. Chính vì thế, để đảm bảo tránh sai sót, chủ DN cần quan tâm và có chọn lọc hơn khi giao hồ sơ cho nhân viên dịch vụ thanh khoản hợp đồng gia công, nhất là khâu xử lý nguyên liệu dư để hoàn tất thanh khoản hợp đồng đúng qui định.

Đối với việc thanh khoản, DN không để ý đến ngày chốt số liệu trên bảng thanh khoản khi mở tờ khai chuyển tiếp nguyên phụ liệu dư và máy móc thiết bị hoặc đóng thuế thường quá hạn 30 ngày, nên phải lập biên bản vi phạm. Việc thanh khoản không đúng thời gian qui định không chỉ gây phiền phức cho DN do bị lập biên bản vi phạm vì thanh khoản trẽ hạn, mà còn gây thêm việc cho cơ quan Hải quan vì phải đôn đốc nhắc nhở DN nhiều lần, phải đi xác minh hoặc ấn định thuế.

Chính vì vậy, lãnh đạo các DN cần quan tâm và chọn lọc đại lí khai thuê và nhân viên giao nhận khi giao hồ sơ cho họ phụ trách khâu thanh khoản hợp đồng gia công, nhất là khâu xử lí nguyên phụ liệu dư để hoàn tất thanh khoản hợp đồng đúng thời gian quy định.