Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng

Theo hanoimoi.com.vn

Nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XII và Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, trân trọng giới thiệu với độc giả chùm ảnh chân dung về các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 1

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp tháng 10-­1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí đầu tiên của Đảng.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 2

Tháng 3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng diễn ra tại Ma Cao (Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 3

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 4

Tháng 3/1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ. Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 5

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, tháng 5/1941, đồng chí Trường Chinh được cử làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 6

Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 7

Tháng 12/1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 8

Tháng 6/1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 9

Ngày 26/12/1997, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 10

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Chân dung các đồng chí Tổng Bí thư qua các kỳ Đại hội Đảng - Ảnh 11

Ngày 19/1/2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay.