VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Chi bộ Vụ Đầu tư: Hiệu quả từ việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

(Tài chính) Bốn năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW, những việc làm thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Đầu tư đã và đang góp phần để phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Thành công này giúp cho đơn vị tự tin bước vào năm bản lề 2015 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Không ngừng đổi mới học và làm theo Bác

Ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, Chi bộ Vụ Đầu tư đã tích cực chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những việc làm cụ thể. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, từ việc phổ biến, quán triệt tuyên truyền học tập và làm theo Bác đến việc kiểm tra, giám sát thực hiện ở mỗi cán bộ, đảng viên... Đồng thời, Chi bộ cũng luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Người: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” trong quản lý tài chính đầu tư của đơn vị, của Ngành.

Ngoài việc phổ biến các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên, riêng trong năm 2014, đơn vị đã chủ động tổ chức 2 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Cao Bằng với chủ đề "Về nguồn" và tại Quảng Trị với chủ đề "Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ", thu hút sự tham gia nhiệt tình và trách nhiệm của hơn 60 lượt cán bộ, đảng viên. Qua đó, việc tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, tu dưỡng đạo đức người đảng viên và nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể vì mục tiêu chung đã được thực hiện tốt hơn.

Không dừng lại ở đó, các kỳ sinh hoạt Chi bộ thường xuyên, định kỳ hàng tháng luôn được cấp ủy lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW gắn với các nhiệm vụ chuyên môn.

Tại những buổi sinh hoạt chuyên đề về phẩm chất tốt đẹp, tấm gương đạo đức của Bác cũng đã được Chi bộ trao đổi, thảo luận sôi nổi, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên theo hướng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tực giác trong công việc được giao... Tất cả các đảng viên của Chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác qua những việc làm thiết thực như tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian, sửa đổi lề lối làm việc. Bởi vậy mà tại Chi bộ Vụ Đầu tư trong năm 2014 và những năm qua không để phát sinh các vụ tiêu cực, nổi cộmhay vi phạm kỷ luật Đảng.

Để chủ đề học và làm theo Bác sinh động, cấp ủy Chi bộ đã tăng cường nghiên cứu, thảo luận về các tác phẩm tiêu biểu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tăng tính trực quan sinh động. Trên cơ sở đó, Chi bộ thực hiện đánh giá, tổng kết các kết quả đạt được, đồng thời nhìn nhận nghiêm túc các hạn chế còn tồn tại để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục.

Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên Vụ Đầu tư.

Việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người thực sự đã giúp cho chất lượng và hiệu quả công việc của Vụ không ngừng được nâng lên. Đơn cử như năm 2014, các công việc cụ thể, gồm: đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đều được hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, Chi ủy, Lãnh đạo Vụ đã phối hợp chỉ đạo, chủ động phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, đảng viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Ban lãnh đạo Vụ đã phối hợp có hiệu quả với cấp ủy Chi bộ chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành một khối lượng lớn các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; hầu hết các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều là hạt nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực phát huy được sự chủ động, sáng tạo trong công việc.

Trong năm 2014, Chi bộ Vụ Đầu tư đã tổ chức 01 đợt sinh hoạt ngoại khóa tại Cao Bằng với chủ đề "Về nguồn" và 01 chuyến hành hương về Quảng Trị với chủ đề "Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ", thu hút hơn 60 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

Nhờ vậy, đơn vị đã hoàn thành công tác nhận xét phân bổ vốn đầu tư của các Bộ, ngành đảm bảo tiến độ đề ra và đúng quy định. Trong năm 2014, đơn vị đã chủ trì trình Bộ Tài chính tham gia có trách nhiệm và chất lượng các Luật như: Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư (sửa đổi); các Nghị định hướng dẫn các Luật trên. Việc tham gia xây dựng đề án, chính sách của Vụ Đầu tư ngày càng yêu cầu gia tăng về số lượng và đảm bảo chất lượng cao hơn, trong đó có nhiều nội dung phức tạp đòi hỏi có sự đầu tư sâu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong triển khai, tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ...

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2015, cán bộ, đảng viên Vụ Đầu tư tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ đạo kiểm tra, giám sát và đánh giá các đảng viên thực hiện theo nội dung chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Từ đó, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh năm 2015./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM