VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình: Học Bác từ những điều giản dị

(Tài chính) Xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng xuyên suốt mọi hoạt động, là động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ của đơn vị, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thường xuyên phát động phong trào thi đua noi theo tấm gương đạo đức của vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Việc làm này đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn với công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Nhân rộng điển hình học và làm theo Bác

 Những năm qua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là việc tuyên truyền về tư tưởng, những đức tính giản dị của Bác, gắn những tiêu chuẩn cần “xây” với những điều cần “chống” tới mỗi thành viên của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình. Theo đó, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lãnh đạo. Cục thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trao đổi, giải quyết các vướng mắc phát sinh của từng cán bộ, công chức và của các đơn vị trực thuộc.

 Bên cạnh đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nghiêm túc các hoạt động biểu dương, khen thưởng những gương sáng điển hình trong đơn vị. Song song với đó là tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, triển khai phong trào phê và tự phê trong tập thể cán bộ, công chức.

Từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Cục, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần lao động, làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo chính sách, pháp luật thuế để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện tốt việc cải cách các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và không gây phiền hà cho người nộp thuế, tạo niềm tin giữa cơ quan thuế với các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Qua đó, góp phần thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn của ngành Thuế là: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, là tiền đề cho việc thực hiện tốt công tác quản lý thuế, tạo sự chuyển biến vượt bậc trong thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mọi việc trôi chảy, thuế khóa dễ thu, tài chính dồi dào, dân no thì nước giàu”, Cục thuế tỉnh Hòa Bình luôn giữ phương châm nỗ lực phấn đấu để cơ quan thuế thực sự là bạn đồng hành của người nộp thuế. Theo đó, Cục thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Hội nghị tập huấn, đối thoại trực tiếp và tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế nhằm giải đáp ngay những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế dưới nhiều hình thức như trả lời bằng văn bản, giải đáp qua điện thoại, hỗ trợ qua hòm thư điện tử và hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế.

 Không ngừng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

 Xác định chủ trương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh Hòa Bình luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cơ quan Cục Thuế và 11/11 chi cục thuế thực hiện cam kết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ cũng như đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề hàng tháng, mỗi quý học tập 1 chuyên đề và thực hiện tổng kết chuyên đề vào tháng cuối quý nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế.

Qua đó, nhận thức sâu sắc về giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được thấm nhuần và nhân rộng trong tập thể đơn vị, trở thành hành động tự nguyện, tự giác trong từng việc làm cụ thể, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức để từ đó làm tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cơ quan. Cùng với đó, phong trào học tập, làm theo những đức tính giản dị của Bác còn khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong mỗi cán bộ, công chức bằng những hành động nhỏ những ý nghĩa lớn như hỗ trợ giảm nghèo hàng năm khoảng 100 triệu đồng cho 2 xã Tân Mai và Tân Dân của huyện Mai Châu thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2020…

 Nhờ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả đã tạo tiền đề vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đơn cử như hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2014 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có nhiều biến động với số thu lên tới 2.161 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Chính phủ giao, bằng 103% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Tỉnh giao. Trong đó, có 10/13 khoản tăng thu so với năm 2013.

Năm 2015, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.250 tỷ đồng, tăng gần 12,5% so với dự toán thu năm 2014 Bộ Tài chính giao

Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục phát động phong trào học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác chuyên môn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chủ động học tập, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững các quy trình nghiệp vụ và quy định của ngành; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể và mỗi cá nhân trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo tinh thần chung của toàn ngành… Từ đó, tạo đà để Cục Thuế có những bước tiến vững chắc, tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao mà trước mắt là mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.250 tỷ đồng trong năm 2015, tăng gần 12,5% so với dự toán thu năm 2014 Bộ Tài chính giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM