VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Những kết quả tích cực trong học tập và làm theo Bác

(Tài chính) Trước những biến cố thăng trầm của lịch sử, những phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

 Triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác

Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những giá trị đạo đức rất cao đẹp. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Cục Điều tra chống buôn lậu đã luôn bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đề cao công tác phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ, đơn vị hiểu rõ ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

Ngay từ năm 2011, Đảng ủy Cục đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các nội dung sinh hoạt đều được chuẩn bị tốt, bám sát hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Trong sinh hoạt, Đảng ủy Cục Điều tra chống buôn lậu đã tập trung giới thiệu những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh liên quan đến các chuyên đề học tập hàng năm.

Đảng ủy Cục cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác. Là một đơn vị có số lượng đoàn viên thanh niên đông nhất các đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan, những năm qua Đảng ủy Cục luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, học tập trong đó có việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều thanh niên, đảng viên đã tích cực tham gia và ghi nhận nhiều kết quả tốt trong các hoạt động như: Hội thi, hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan"; "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ trong ngành Hải quan"...

Gắn việc học và làm theo Bác với công tác chuyên môn

Sau 4 năm tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", điểm dễ nhận thấy là cuộc vận động này đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên Cục Điều tra chống buôn lậu. Toàn thể cán bộ, đảng viên Cục đã thực hiện, xử lý công việc nhanh hơn, đảm bảo tiến độ, đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Cục Điều tra chống buôn lậu đều khẳng định được vai trò nòng cốt trong lĩnh vực tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Cục đã từng bước xây dựng được một lực lượng chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý trước những diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đặc biệt, trong năm 2014, năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục đã tham mưu cho Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến công tác kiểm soát hải quan; Tham mưu giúp Tổng cục chỉ đạo toàn Ngành triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ban 389QG, UBQG Phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm và của Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả; Tham mưu ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để cục hải quan các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Một trong những thành tích nổi bật của Cục Điều tra chống buôn lậu trong năm 2014 đó là: Đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan trình Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Từ đây, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại trên phạm vi toàn quốc đã được thay đổi căn bản; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc buôn lậu giữa các lực lượng trong 06 tháng cuối năm 2014.

Lực lượng chuyên trách kiểm soát Hải quan đã xác lập, đấu tranh thành công 10 chuyên án lớn; Chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ 163 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 321,2 tỷ đồng, thu nộp vào ngân sách nhà nước 7,9 tỷ đồng.

Lực lượng chuyên trách kiểm soát Hải quan đã xác lập, đấu tranh thành công 10 chuyên án lớn; Chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ 163 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 321,2 tỷ đồng, thu nộp vào ngân sách nhà nước 7,9 tỷ đồng. Trong đó, bắt giữ 18 vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ 85 bánh heroin, 12.65 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12.180 viên ma túy tổng hợp dạng viên, 5.540.99 gam ma túy tổng hợp dạng (viên) khác, 9.752 gam búp lá cần sa khô; 5.68 kg cocain; 08 kg ma tuý tổng hợp dạng đá; 02 vụ vận chuyển dầu DO trị giá hơn 11 tỷ đồng...

Bên cạnh công tác chuyên môn, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần của Bác cũng được Đảng ủy Cục Điều tra chống buôn lậu quán triệt là nhiệm vụ hàng ngày và nội dung sinh hoạt hàng tháng của Đảng bộ, các chi bộ. Các đảng viên, cán bộ công chức đã hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí bằng các việc làm thiết thực hàng ngày như tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước, sử dụng, bảo quản các trang thiết bị....

Những kết quả trên có được cũng là nhờ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động đã được Đảng ủy Cục quán triệt rất quyết liệt. Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ giám sát đối với từng chi bộ cho từng đồng chí Đảng ủy viên, trọng tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 - CT/TW. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cán bộ đảng viên Cục Điều tra chống buôn lậu nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nội quy, quy định của Ngành, của đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM