Chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài

PV.

(Tài chính) Văn phòng Chính phủ có công văn số 3640/VPCP-KTTH yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian qua.

Chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo Công văn, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn căn cứ tính thuế đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian vừa qua theo đúng cơ chế hiện hành, trong đó, căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng.

Công văn cũng nêu rõ, không phạt chậm nộp thuế đối với các trường hợp nếu người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và chuyển nhượng, nộp thuế trong thời hạn quy định.

Bên cạnh đó,  Bộ Tài chính cũng đang xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý mới đối với xe ô tô, xe gắn máy phục vụ nhu cầu công tác, sinh hoạt của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, đồng thời hạn chế tình trạng mua bán xe ngoại giao trái quy định,.