Chứng khoán Cao su đổi tên thành Chứng khoán Delta

Hà Anh (VnEconomy).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su (RUBSE) thông báo về việc thay đổi tổng giám đốc và thay đổi tên công ty.

Chứng khoán Cao su đổi tên thành Chứng khoán Delta
Theo đó, Đại hội cổ đông của RUBSE đã thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta (Delta Securities JSC - DTSC). Đồng thời, giao Hội đồng Quản trị thực hiện hoàn tất thủ tục đổi tên công ty.

Ngày 23/10, Hội đồng quản trị RUBSE thông qua việc miễn nhiệm quyền Tổng giám đốc đối với ông Huỳnh Hồng Vĩnh. Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị giữ vị trí này kể từ ngày 22/10. 

Hội đồng quản trị RUBSE cũng thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Trần Như Phương, kể từ ngày 31/10.

Được biết, doanh thu quý 3 của RUBSE đạt 1,2 tỷ đồng, trong đó thu khác đạt 1,021 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ 2,24 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2011 lỗ 1,87 tỷ đồng. Lỗ lũy kế 42,18 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2012, RUBSE âm vốn chủ sở hữu 2,18 tỷ đồng.