Quyết định số 584/QĐ-BHXH:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Quyết định số 584/QĐ-BHXH ngày 13/04/2020 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 584/QĐ-BHXH.