Chuyển nhượng xe ngoại giao trước 1/10/2013 hưởng lệ phí trước bạ 2%

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị quyết của Chính phủ về lệ phí trước bạ đối với xe biển số ngoại giao, nước ngoài và quốc tế.

Chuyển nhượng xe ngoại giao trước 1/10/2013 hưởng lệ phí trước bạ 2%
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo nội dung của Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2013 vừa được Chính phủ, đối với xe ô tô biển số ngoại giao và nước ngoài đã đăng ký lần đầu tại Việt Nam, nay làm thủ tục chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước, Chính phủ thống nhất mức nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu từ 10-15%. Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc áp dụng lệ phí trước bạ đối với các trường hợp này. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo việc thu hồi biển số đối với các xe ô tô biển số ngoại giao và biển số nước ngoài khi hết hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, xe ô tô biển số nước ngoài và xe ô tô biển số quốc tế của các cơ quan ngoại giao hoặc của nhân viên ngoại giao thuộc đối tượng được miễn trừ theo quy định và thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nên khi chủ tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng lần đầu, cơ quan Thuế không thu lệ phí trước bạ.

Theo dự thảo Thông tư, Tổng cục Thuế đề xuất các trường hợp xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài của cơ quan ngoại giao hoặc nhân viên ngoại giao chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam mà trước ngày 1/10/2013 nếu cơ quan Thuế địa phương đã thực hiện thu lệ phí trước bạ với mức thu 2% thì nay không truy thu và xử lý lại.

Hiện nay, chủ tài sản bán xe cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhận chuyển nhượng làm thủ tục nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị gia tăng; Đăng ký lần 2 thì phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu từ 10 đến 15% theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp các loại xe ô tô biển số ngoại giao mà chủ xe là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam ( không phải là người có thân phận ngoại giao) khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức thu lần đầu. Nay người nước ngoài chuyển nhượng lại tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2%.