Có tới 6 đợt tăng giá sữa trong năm 2013

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Nguyên nhân chính của việc điều chỉnh giá bán của các sản phầm là do thời gian qua giá vốn hàng bán thay đổi, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí tiền lương điều chỉnh tăng, bên cạnh đó giá nhập khẩu nguyên hộp tăng nên doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán.

Có tới 6 đợt tăng giá sữa trong năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thị trường thế giới

Tháng 12/2013:
Giá sữa tại các thị trường trên thị trường thế giới có xu hướng tăng so với tháng trước. Giá sữa bột gầy tại thị trường Châu Úc hiện đang ở mức 4.350-5.100 USD/tấn, tăng 102 USD/tấn; tại thị trường Tây Âu hiện đang ở mức 4.050-4.700 USD/tấn, tăng 125 USD/tấn. Giá sữa nguyên kem tại thị trường châu Úc ở mức 4.800-5.400 USD/tấn, tăng 137 USD/tấn; tại thị trường Tây Âu ở mức 4.850-5.225 USD/tấn, tăng 75 USD/tấn.

Năm 2013: Do thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến nguồn cung sữa đã làm cho giá sữa tăng trong 9 tháng năm 2013. Giá sữa trên thị trường thế giới giảm trong tháng 10 và tháng 11 do thời tiết chuyển biến thuận lợi hơn. Tuy nhiên, sang tháng 12, giá sữa tăng nhẹ do giá nguyên liệu tăng.

So với cùng kỳ năm 2012, giá sữa năm 2013 tăng. Giá sữa bột gầy thị trường Tây Âu khoảng 3.375-5.375 USD/tấn, tăng 925-1.775 USD/tấn; tại thị trường Châu Úc khoảng 3.250-6.325 USD/tấn, tăng 700-2.725 USD/tấn. Sữa nguyên kem tại thị trường Châu Úc khoảng 3.150-6.300 USD/tấn, tăng 650-2.600 USD/tấn, tại thị trường Tây Âu khoảng 3.800-5.250 USD/tấn, tăng 925-1.250 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Tháng 12/2013:
Từ ngày 12/12/2013 một số sản phẩm của TNHH Mead Johnson Nutrison (Việt Nam) điều chỉnh tăng giá với mức tăng từ 5-7%. Nguyên nhân do giá nhập khẩu nguyên hộp (theo giá nhập tại cửa khẩu hải quan) tăng từ 12,6%-12,8%.

Năm 2013: Từ 1/1/2013 đến nay, một số công ty sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi thông báo giá bán sản phẩm của công ty, cụ thể:

• Công ty TNHH Mead Johnson Nutrison (Việt Nam) gửi kê khai tăng 3 mặt hàng, mức tăng 15-16%, áp dụng từ ngày 2/1/2013; 16 mặt hàng kê khai tăng 5-7%, áp dụng từ ngày 12/12/2013.

• Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến, phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrison (Việt Nam) tăng 3 mặt hàng, mức tăng 9-10%, áp dụng từ ngày 5/1/2013; tăng 16 mặt hàng, mức tăng 5-7%, áp dụng từ ngày 12/12/2013.

• Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3 A Việt Nam gửi thông báo giá 39 mặt hàng, có 31 mặt hàng tăng giá, mức tăng khoảng từ 2- 9,5 %, áp dụng từ ngày 1/2/2013

• Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam gửi kê khai giá 40 mặt hàng, mức tăng khoảng 9 %, áp dụng từ ngày 15/2/2013.

• Công ty TNHH Nestle Vietnam gửi kê khai giá 3 mặt hàng, mức tăng khoảng 8%, áp dụng từ ngày 10/5/2013.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, nguyên nhân chính của việc điều chỉnh giá bán của các sản phầm là do thời gian qua giá vốn hàng bán thay đổi, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí tiền lương điều chỉnh tăng, bên cạnh đó giá nhập khẩu nguyên hộp tăng nên doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán.

Điều hành giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, ngay từ đầu năm 2013 Bộ Tài chính đã chủ động có văn bản số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn 1535/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi các doanh nghiệp về việc đăng ký giá, kê khai giá.

Trong những tháng đầu năm 2013, trước diễn biến một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá sữa, ngày 12/3/2013 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3181/BTC-QLG chỉ đạo Sở Tài chính các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về giá; chỉ đạo không tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Đồng thời, Bộ Tài chính có công văn số 3080/BTC-QLG ngày 12/3/2013, công văn số 10323/BTC-QLG ngày 7/8/2013 gửi Bộ Y tế và đề nghị Tổ điều hành kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn hóa tên gọi đối với sản phẩm sữa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8119/VPCP-KTTH ngày 29/9/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013 về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc danh mục hàng hoá thực hiện bình ổn giá.

Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 13375/BTC-QLG ngày 4/10/2013 gửi Ủy ban nhân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và công văn số 13376/BTC-QLG ngày 4/10/2013, Công văn số 16665/BTC-QLG ngày 02/12/2013 chỉ đạo Sở Tài chính tăng cường quản lý giá sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Bên cạnh việc chỉ đạo các Sở Tài chính địa phương tăng cường công tác quản lý giá sữa, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ và Cục quản lý giá phối hợp kiểm tra về thuế và giá năm 2012 và 9 tháng năm 2013 tại một số doanh nghiệp sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa lớn tại Việt Nam. Qua kiểm tra đã thu phạt vào ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân do sai phạm.