Quyết định số 711/QĐ-BGTVT:

Công bố mở cảng cạn Long Biên


Quyết định số 711/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 711/QĐ-BGTVT.