Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam.

Theo quyết định xử phạt, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.