Cục Thuế Hà Nội xây dựng hệ thống hỗ trợ nộp thuế điện tử qua mạng Internet

Theo Tổng cục Thuế

Với mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian, đảm bảo tính an toàn bảo mật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Ngân hàng VietinBank xây dựng hệ thống hỗ trợ nộp thuế điện tử qua mạng Internet.

Cục Thuế Hà Nội xây dựng hệ thống hỗ trợ nộp thuế điện tử qua mạng Internet

Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; chương trình hiện đại hoá thu nộp ngân sách theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/11/2011 của UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; chương trình công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội - với mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian, đảm bảo tính an toàn bảo mật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp - Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Ngân hàng VietinBank xây dựng hệ thống hỗ trợ nộp thuế điện tử qua mạng Internet thay cho hình thức đến nộp trực tiếp tại quầy giao dịch như hiện nay.

Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được áp dụng thực hiện Chương trình Hỗ trợ nộp thuế điện tử qua mạng Internet:

- Là các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế; có phát sinh số thuế nộp ngân sách; đang hoạt động tại thời điểm đăng ký nộp thuế qua mạng Internet;

- Có địa chỉ thư điện tử để liên lạc ổn định với cơ quan Thuế và có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet;

- Có mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước và Cục Thuế Hà Nội - giai đoạn hiện tại là Ngân hàng Công thương VietinBank, tiếp tục mở rộng đối với các Ngân hàng khác trong thời gian tới.

Cục Thuế Hà Nội và Ngân hàng Công thương VietinBank sẽ hỗ trợ Người nộp thuế hoàn thiện các thủ tục đăng ký tại các chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam hoặc ngay tại trụ sở Doanh nghiệp.

Lợi ích đối với Người nộp thuế

- Thực hiện thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24h x 7ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian và công sức chờ đợi do không phải đến trực tiếp, không phụ thuộc giờ làm việc của quầy giao dịch.

- Sử dụng chứng từ điện tử được bảo mật bằng công nghệ tiên tiến securID với thẻ RSA token (miễn phí phát hành thẻ).

- Giám sát và quản lý giao dịch nộp thuế, dễ dàng theo dõi tình hình thực hiện nộp NSNN qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng ưu đãi khác.

Hình thức đăng ký và thời gian thực hiện:

- Người nộp thuế hoàn thành 02 tờ khai Đăng ký sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (mẫu 01/ĐK-TĐT) của Cục Thuế Hà Nội và Đăng ký sử dụng dịch vụ VBH 2.0 (mẫu BM_KH-VBH 2.0) (gói tài chính doanh nghiệp) của Ngân hàng Vietinbank. 

- Thời gian thực hiện nộp thuế điện tử qua mạng Internet: tháng 08/2012.