Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen cho Bkav

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Bkav vừa được Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen vì những thành tích đạt được trong công tác phối hợp và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng tại Thành phố năm 2011. Sự kiện diễn ra tại Hội nghị tổng kết công tác kê khai kê toán thuế năm 2011 do Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen cho Bkav
Trưởng văn phòng đại điện Bkav tại Tp. Hồ Chí Minh nhận Giấy khen do Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh trao tặng

Trong năm 2011, Bkav đã phối hợp chặt chẽ với các Chi cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong việc cung cấp chữ ký số và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn kê khai thuế qua mạng. Kết quả là, đã có 30.000 doanh nghiệp tham gia kê khai thuế qua mạng tại Thành phố.

Bên lề sự kiện, ông Từ Quang Huy, Trưởng văn phòng đại diện Bkav tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Bkav vui mừng và tự hào vì nhận được giấy khen do Cục thuế Thành phố trao tặng. Điều này thể hiện sự ghi nhận của Cơ quan thuế và cộng đồng Doanh nghiệp thành phố đối với việc cung cấp chữ ký số của Bkav, vừa là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa, nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp".