Cục Thuế Yên Bái: Đóng góp công đức gần 115 triệu đồng

Cục thuế Yên Bái

Cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng nhiệt liệt cuộc phát động của Bộ Tài chính, ủng hộ đóng góp ngày lương để chung tay, góp sức nâng cấp, xây dựng khu Hành lễ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 Quảng Trị.

Cục Thuế Yên Bái: Đóng góp công đức gần 115 triệu đồng
Cục Thuế tỉnh Yên Bái, đơn vị làm tốt công tác quản lý thu thuế trên địa bàn

Thể theo ý nguyện của đông đảo cán bộ ngành tài chính và được sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Trị, ngành tài chính cả nước đã vinh dự đuợc đóng góp công đức nâng cấp xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đến nay, các hạng mục công trình trùng tu, tôn tạo giai đoạn I Khu hành lễ đã hoàn thành.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/2012), Bộ Tài chính đã phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành (giai đoạn I) Khu hành lễ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tổng kết giai đoạn I, cùng với cán bộ ngành tài chính cả nước, với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng đóng góp công đức xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9, với số tiền gần 115 triệu đồng. Đây là sự thể hiện tấm lòng tri ân, đền ơn đáp nghĩa các Anh hùng liệt sỹ, thêm một lần mỗi cán bộ công chức ngành thuế ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với thế hệ cha anh đi trước đã xả thân vì độc lập tự do của dân tộc.

Trong thời gian tới, ngành tài chính tiếp tục phát động phong trào đóng góp công đức để hoàn thành giai đoạn II của Khu hành lễ và tổ chức Lễ tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9 với qui mô xứng đáng với tầm vóc của công trình và sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành./.