Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2024

Văn Ngọc

UBND TP. Đà Nẵng phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. Hưởng ứng chương trình này, các ban, ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang lên kế hoạch với những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường.

Người dân Đà Nẵng bảo vệ biển trước nguy cơ ô nhiễm rác thải
Người dân Đà Nẵng bảo vệ biển trước nguy cơ ô nhiễm rác thải

Theo đó, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước. 

Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước.

Cùng với đó là đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cơ sở điều kiện cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Các hoạt động cụ thể như: chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, website của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. 

Đối với trường học, có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ngoài ra, thực hiện việc tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng; Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng nông thôn mới".