Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

PV.

(Taichinh) - Ngày 23-24/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho hơn 583 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã vinh dự nhận bức trướng Vì sự nghiệp Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng
Tại Đại hội, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã vinh dự nhận bức trướng Vì sự nghiệp Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã chủ động nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên trong vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra.

Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng trưởng bình quân 8%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 2,5%/năm; tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân ở mức 12,8% mức vốn điều lệ. Kết quả kinh doanh ổn định giúp cho Tập đoàn đóng góp vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2014 trên 7.500 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã có nhiều đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo. Trong đó, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được nâng lên, phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có bước đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận tiếp tục được tăng cường; dân chủ nội bộ được mở rộng; hiệu quả hoạt động của tổ chức quần chúng được nâng lên...

Điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ qua là thực hiện Nghị quyết 30a-NQ/CP của Chính phủ, hàng năm Tập đoàn đã dành nguồn kinh phí an sinh xã hội khoảng 20 tỷ đồng hỗ trợ cho 2 huyện huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) và huyện Quế Phong (Nghệ An). Giai đoạn 2010-2015, Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách này.

Với lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Bảo Việt đã khẳng định vai trò, vị thế trên thị trường tài chính – bảo hiểm. Trong bối cảnh hội nhập khu vực, trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, Bảo Việt hướng đến tầm nhìn 2020 là “Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam”.

Trong đó, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 hướng đến 3 nhóm mục tiêu: Tăng trưởng hiệu quả và bền vững; Tăng cường tiềm lực tài chính; củng cố năng lực quản trị. Tập đoàn, đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng bình quân 8%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trường 6%/năm trở lên; tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 10%; nộp ngân sách nhà nước tăng 5%/ năm và thu nhập người lao động tăng 5%.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả 5 năm qua của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn đã góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhấn mạnh tình hình trong thời gian có nhiều diễn biến phức tạp, tiếp tục đối mặt với những vấn đề mới, như việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, cùng với việc hình thành cộng đồng ASEAN, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương sắp được ký kết, thì thị trường tài chính - bảo hiểm sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức. Đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên toàn Tập đoàn Bảo Việt đoàn kết thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị đề ra, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trên thị trường tài chính – bảo hiểm Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị khẳng định trong nhiệm kỳ mới Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu, đã có thế mạnh về thương hiệu gồm 3 trụ cột chính là bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính; chủ động tham gia tích cực vào các chương trình bảo hiểm an sinh xã hội như: bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm thiên tai. Tiếp tục khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, phát hiện, lựa chọn tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ ở những khâu đột phá; kiện toàn mô hình hoạt động, xây dựng tiêu chuẩn nguồn nhân lực, có chính sách bồi dưỡng, thu hút nhân tài, đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, cán bộ kế cận để kế thừa truyền thống 50 năm Tập đoàn Bảo Việt.

Đồng chí Đào Đình Thi cho biết, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát và công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm chuyên trách công tác Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng xây dựng Tập đoàn tiếp tục vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính trong nước, khu vực và quốc tế.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy khẳng định: “phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt quyết tâm giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; giữ vững vị trí là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, tích cực tham gia và có vai trò quan trọng để Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính, bảo hiểm, linh hoạt với diễn biến của thị trường, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo; đổi mới mọi mặt hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, với phương châm: Đoàn kết - Hợp lực - Đổi mới - Tiên phong”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 20 đồng chí.