Đảng bộ Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

MINH TÀI

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và nền kinh tế trong nước vẫn chưa hết những khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Tài chính, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, cán bộ đảng viên toàn Ngành Tài chính đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhìn lại năm 2015, toàn Đảng bộ đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.Theo đó, Đảng ủy đã phối hợp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; Điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; Quản lý và giám sát nợ công an toàn bền vững, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý nợ đọng thuế; Linh hoạt, chủ động trong công tác điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu...

Về công tác Đảng, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ở tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV; Tổ chức tuyên truyền và có nhiều hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Đảng bộ cũng tích cực đẩy mạnh quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị, quần chúng ưu

tú và lớp bồi dưỡng cấp ủy cho cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách của Đảng bộ cơ sở... Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng được triển khai nghiêm túc, đặc biệt trong giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Giám sát về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng...

Năm 2015 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong phong trào thi đua của các đảng bộ, chi bộ nhằm thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Ngành.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp, bên cạnh việc phát động thi đua vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn thể cũng đã phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị với hình thức thiết thực mang tính giáo dục cao, tích cực phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các phong trào thi đua yêu nước...