Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:

Đánh giá cao công tác đào tạo và tuyên truyền của Đảng bộ Bộ Tài chính

PV.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, ngày 29/7/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành kiểm tra công tác bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Bộ Tài chính.

Việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị của Đảng bộ Bộ Tài chính được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao.
Việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị của Đảng bộ Bộ Tài chính được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính cùng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã báo cáo tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian từ năm 2015 đến nay.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã nghiêm túc thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tính đến 10/7/2016, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch cá nhân đạt kết quả cao từ 98-100%; nội dung bài thu hoạch cá nhân, phần lớn đã thể hiện đầy đủ về nhận thức những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới với tổng 927 học viên. Trong đó, tổ chức 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 610 học viên; tổ chức 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng với 531 học viên.

Đảng ủy Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính xây dựng kế hoạch đào tạo, trình lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt: năm 2014 có 5 lớp, năm 2015 có 5 lớp, năm 2016 có 7 lớp.

Trong quá trình tổ chức lớp học, Đảng ủy Bộ Tài chính và Nhà trường thường xuyên phối hợp quản lý lớp học một cách nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo thực hiện đúng các nội dung học tập theo tài liệu và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; nội quy, quy chế học tập của Trường đã đề ra.

Các lớp học đều bảo đảm thời gian lên lớp, tổ chức giảng dạy, ghi chép bài và viết bài thu hoạch theo quy định. Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, cấp chứng chỉ cho học viên.

Bên cạnh việc nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng và đảng viên mới; trao đổi, thảo luận với đại diện các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính để làm rõ hơn các nội dung kiểm tra như: đại diện Đảng ủy Trường Đại học Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Đảng ủy Cục Hải quan…

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.