Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Theo chinhphu.vn

Sáng 28/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Danh sách Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư

2. Đồng chí Trần Đại Quang

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch

5. Đồng chí Tô Lâm

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

8. Đồng chí Đinh Thế Huynh

9. Đồng chí Phạm Minh Chính

10. Đồng chí Tòng Thị Phóng

11. Đồng chí Vương Đình Huệ

12. Đồng chí Trần Quốc Vượng

13. Đồng chí Phạm Bình Minh

14. Đồng chí Trương Thị Mai

15. Đồng chí Trương Hòa Bình

16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình

17. Đồng chí Võ Văn Thưởng

18. Đồng chí Đinh La Thăng

19. Đồng chí Hoàng Trung Hải

Các đồng chí được bầu vào Ban Bí thư khóa XII:

1. Đồng chí Lương Cường

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng

2. Đồng chí Mai Trực

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6. Đồng chí Nguyên Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8.Đồng chí Tô Quang Thu

9.Đồng chí Trần Cẩm Tú

10.Đồng chí Nguyễn Công Học

11.Đồng chí Võ Minh Khương

12.Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13.Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14.Đồng chí Hà Quốc Trị

15.Đồng chí Cao Văn Thống

16.Đồng chí Võ Khắc Hùng

17.Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18.Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19.Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20.Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lan

21.Đồng chí Trần Tiến Hưng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.