Đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thiết kế: Gia Hân

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán - Ảnh 1