Điều chỉnh định kỳ rổ chỉ số HNX 30 chính thức áp dụng từ ngày 1/5

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 17/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố danh sách cổ phiếu của chỉ số HNX 30 chính thức áp dụng từ ngày 1/5/2013.

Điều chỉnh định kỳ rổ chỉ số HNX 30 chính thức áp dụng từ ngày 1/5
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đây là kết quả của lần xem xét định kỳ được thực hiện 2 lần 1 năm (sau cuộc họp phiên định kỳ của Hội đồng chỉ số ngày 12/4/2013) nhằm đảm bảo HNX 30 luôn bám sát và phản ánh đúng các tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu về tính thanh khoản và giá trị vốn hóa thị trường.

Theo nguyên tắc điều chỉnh thành phần chỉ số, rổ chỉ số mới bao gồm tối đa 25 chứng khoán từ rổ HNX 30 cũ và 5 chứng khoán mới để tránh sự xáo trộn lớn trong khoảng thời gian ngắn. Các cổ phiếu thành phần mới được chọn trước hết dựa trên giá trị giao dịch bình quân phiên trong 12 tháng gần nhất, sau đó đến mức vốn hóa thị trường sau khi điều chỉnh khối lượng tự do chuyển nhượng (FFMC).

Các chứng khoán đang trong rổ HNX 30 nếu không nằm trong 100 cổ phiếu có giá trị giao dịch bình quân phiên cao nhất sẽ bị loại, còn các cổ phiếu ở lại rổ phải có FFMC lớn nhất sau khi đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản. Các mã chứng khoán mới được chọn trong 70 cổ phiếu có FFMC lớn nhất (sau khi đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản) và và đảm bảo số chứng khoán mỗi ngành không vượt quá 20% số lượng chứng khoán trong rổ. Theo nguyên tắc này, 2 cổ phiếu bị loại ra khỏi rổ HNX 30 là PVI và PV2; 2 cổ phiếu mới thay thế được chọn vào rổ là SHS và FLC.

HNX 30 chính thức vận hành từ ngày 9/7/2012. Tính đến hết tháng 3 năm 2013, chỉ số HNX30 đóng cửa ở mức 114.11 điểm, giảm 17.96 điểm (khoảng 13.6.%) so với thời điểm mở cửa ngày 09/07. Trong suốt 9 tháng giao dịch, khối lượng giao dịch của HNX 30 luôn chiếm trên 50% tỷ trọng khối lượng giao dịch của HNX Index và có xu hướng tăng dần trong các tháng gần đây. Đến tháng 3/2013, HNX 30 chiếm đến 76.04% khối lượng giao dịch của HNX Index.