Điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

PV.

(Tài chính) Cục Giám sát quản lý về Hải quan vừa có công văn hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm. Đây là vấn đề thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết, theo công văn số 4716/VPCP-KTTH ngày 11/6/2013 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu trong một số trường hợp và với các điều kiện nêu tại công văn số 4579/BTC-TCHQ ngày 12/4/2013 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục điều chỉnh định mức theo hướng dẫn tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/11/2013). Theo đó, thời điểm điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm là trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp tiến hành thanh khoản mới phát hiện nguyên vật liệu bị thiếu dẫn đến kết quả thanh khoản âm sẽ không đủ cơ sở để xem xét điều chỉnh định mức theo quy định.