Điều chỉnh phí tham quan Dinh Độc Lập

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Điều chỉnh phí tham quan Dinh Độc Lập
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Mức thu phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với tổ chức, cá nhân (không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài) là: 30.000 đồng/người/lần đối với người lớn; 15.000 đồng/người/lần đối với sinh viên; 5.000 đồng/người/lần đối với học sinh.

Trường hợp khách tham quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí tham quan là: 20.000 đồng/người lớn/lần; 10.000 đồng/sinh viên/lần; 3.000 đồng/học sinh/lần.

Giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá; người cao tuổi; người khuyết tật nặng.

Trường hợp đối tượng tham quan thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí tham quan trở lên chỉ được giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10-11-2014 và thay thế Thông tư số 170/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.