Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (thanhthuy9212@...) tốt nghiệp hệ cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. Hiện bà Thủy đang gặp vướng mắc về việc cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên.

 Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ mới được hành nghề, nhưng để có chứng chỉ hành nghề thì điều dưỡng phải qua thực hành 9 tháng tại một cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp.

Bà Thủy đã xin vào làm tại 1 phòng khám tư, nhưng khi bà Thủy đề nghị Sở Y tế Bình Thuận hướng dẫn để được cấp chứng chỉ hành nghề thì được trả lời chưa có hướng dẫn. Bà Thủy đề nghị Sở Y tế hướng dẫn nơi thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề thì không nhận được câu trả lời.

Bà Thủy đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có hướng dẫn cụ thể để bà và những trường hợp tương tự được thuận lợi, dễ dàng trong cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 41/2011/TT-BYT, điều dưỡng viên phải thực hành 9 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép xác nhận thời gian thực hành theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Khám chữa bệnh gồm có: Bệnh viện, cơ sở giám định Y khoa, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh… Như vậy người hành nghề có bằng điều dưỡng có thể thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả phòng khám tư nhân) để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hướng dẫn tổ chức thực hành thực hiện theo quy định tại điều 18 Thông tư số 41/2011/TT-BYT. Đề nghị bà Thủy liên hệ với Sở Y tế Bình Thuận để được hướng dẫn theo quy định hiện hành.