DNNN phải đấu giá công khai các khoản đầu tư ngoài ngành

Theo hanoimoi.com.vn

Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước.

DNNN phải đấu giá công khai các khoản đầu tư ngoài ngành
Đến cuối năm 2012 đã có 138 đơn vị xây dựng đề án tái cơ cấu. Nguồn: Internet
Theo đó, với các khoản đầu tư ngoài ngành tại công ty cổ phần chưa niêm yết, các TĐ, TCT chủ động lựa chọn phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp để chuyển nhượng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn nhà nước và không thấp hơn giá thị trường.

Trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị trên 10 tỷ đồng ở các doanh nghiệp có lãi thì TĐ, TCT phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.

Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị trên 10 tỷ đồng ở các doanh nghiệp có lỗ và các khoản đầu tư tài chính có giá trị dưới 10 tỷ đồng, các TĐ, TCT nhà nước được thuê tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá, tự tổ chức đấu giá hoặc thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.

Đối với các khoản đầu tư ngoài ngành thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, nếu đã thực hiện các biện pháp trên mà thoái vốn không thành công thì giao cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua lại sau khi đã trừ khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư theo quy định.

Thống kê của Cục Tài chính doanh nghiệp cho thấy, tính đến cuối năm 2012 đã có 138 đơn vị xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có phương án thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính.