Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

PV.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan đề ra. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Đảng bộ đơn vị đang tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BCH Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nhiệm kỳ 2015 - 2020. nguồn: Đặc san TTCTĐ số 4 - tháng 7/2015
BCH Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nhiệm kỳ 2015 - 2020. nguồn: Đặc san TTCTĐ số 4 - tháng 7/2015

Phát huy những kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) theo chiều sâu, có chất lượng, tạo nền tảng phát triển bền vững: TTCK đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, đạt 56% GDP, trong đó mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 31,5% GDP; Công tác tái cấu trúc TTCK được triển khai quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm đúng lộ trình và yêu cầu đặt ra...

Bên cạnh đó, về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã không ngừng củng cố và kiện toàn tổ chức đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững truyền thống đoàn kết trong nội bộ Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ và trên 90% chi bộ hàng năm đều được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển Đảng với số đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ đạt 131 đảng viên, vượt gấp 2 lần chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBCKNN vừa được tổ chức mới đây đã đề ra phương hướng hoạt động của Đảng bộ UBCKNN nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của UBCKNN được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thứ hai, phát triển TTCK ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ theo thông lệ quốc tế, đồng bộ về các yếu tố cung - cầu; tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ; bảo đảm tính công khai, minh bạch của TTCK, tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và lòng tin của thị trường; chủ động hội nhập sâu, rộng đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, không những là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, mà còn phải có vai trò quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa, thay đổi mô hình tăng trường kinh tế.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các chi bộ và chất lượng đảng viên.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan ngày càng vững mạnh.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu

Đảng bộ cơ quan UBCKNN đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, 100% đảng viên, công chức, viên chức được học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của UBCKNN; Đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 60- 70% GDP; Đưa thị trường trái phiếu trở thành một kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan UBCKNN cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trong việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong xây dựng Đảng, phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó có ít nhất 15% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); Hàng năm từ 95%-99% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đến hết nhiệm kỳ kết nạp từ 120 đến 150 đảng viên mới...

Quyết liệt thực hiện các giải pháp

Để đảm bảo hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ cơ quan UBCKNN xác định cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Với mục tiêu tổng quát là phát triển TTCK ổn định, vững chắc, Đảng bộ cơ quan UBCKNN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục thúc đẩy TTCK phát triển lành mạnh, hiệu quả; Quyết liệt triển khai tái cấu trúc, tạo đà để thúc đẩy phát triển TTCK; Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK; Chủ động hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán...

Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng Đảng: phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; Hàng năm từ 95%-99% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đến hết nhiệm kỳ kết nạp từ 120 đến 150 đảng viên mới...

- Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ cơ quan UBCKNN xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức và phát triển Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là các chi bộ; Gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng...