Dự kiến từ ngày 21/11 sẽ bán vé tàu Tết Ất Mùi

Theo vietnamnet.vn

(Tài chính) Ông Thái Văn Truyền Phó trưởng Ga Sài Gòn cho biết, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn bắt đầu nhận đăng ký vé tập thể và các cá nhân là đối tượng chính sách xã hội đi tàu Tết Ất Mùi từ 01/11.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ga Sài Gòn bắt đầu nhận đăng ký mua vé tập thể, cá nhân là đối tượng chính sách đặt vé Tết Ất Mùi từ ngày 01/11 đến hết ngày 15/11/2014 (kể cả thứ 7 và Chủ nhật).

Điều kiện để đăng ký vé tập thể phải từ 20 người trở lên đi cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến và cùng một đơn vị. Các tập thể không hội đủ điều kiện trên khi đăng ký phải được sự đồng ý của Trưởng ga Sài Gòn sau khi cân đối nhu cầu và khả năng đáp ứng của ngành đường sắt.

Tập thể đi đăng ký vé phải lập danh sách và bản tổng hợp theo mẫu của ga (lập thành 3 bộ và có ký tên đóng dấu của thủ trưởng đơn vị).

Đối với tập thể có số lượng từ 50 người trở lên, tùy theo khả năng đáp ứng thực tế, Ga Sài Gòn sẽ thông báo trước chia thành 2-3 đoàn tàu. Đối với tập thể đăng ký vé trong thời gian cao điểm, khi đến ga đăng ký mang theo CMND, giấy tờ tùy thân có dán ảnh để nhân viên đối chiếu.

Các cá nhân thuộc đối tượng ưu tiên gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em khuyết tật trường SOS, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người già từ 60 tuổi trở lên. Khi đến đăng ký mua vé phải mang theo giấy tờ chứng nhận thuộc các đối tượng trên bằng bản gốc để đối chiếu (không giải quyết bản phô to, bản sao). Ga Sài Gòn sẽ bố trí cửa nhận vé riêng cho các đối tượng ưu tiên.

Dự kiến từ ngày 21/11/2014 trở đi, Ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé phục vụ khách đi tàu Tết Ất Mùi.