EIB: Huy động khách hàng 62.300 tỷ đồng, mang gửi tại các TCTD khác 61.300 tỷ đồng

Phương Mai (TTVN)

Tại ngày 30/6/2012, EIB và công ty con có 903,7 tỷ đồng tiền gửi đã đến hạn thanh toán tại TCTD khác nhưng chưa được thanh toán.

EIB: Huy động khách hàng 62.300 tỷ đồng, mang gửi tại các TCTD khác 61.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012. Theo đó lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2012 của EIB đạt 1.411 tỷ, tăng gần 12% so với cùng kỳ 2011.

Về huy động vốn, tiền gửi của khách hàng tại EIB tại thời điểm 30/6/2012 là 62.320 tỷ, tăng gần 8.670 tỷ so với đầu năm, tương đương huy động vốn 6 tháng đầu năm tăng 16%.

EIB nhận tiền gửi của các TCTD khác 61.760 tỷ đồng, giảm hơn 3.900 tỷ so với đầu năm. EIB cũng đi vay các TCTD khác 5.962 tỷ.

Về cho vay, dư nợ cho vay khách hàng của EIB tại thời điểm 30/6/2012 là 75.384 tỷ, tăng 0,97% so với đầu năm. Nợ xấu 1,73%, tăng nhẹ so với tỷ lệ 1,61% đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2012, EIB gửi tại các TCTD khác 61.308 tỷ đồng, giảm hơn 3.200 tỷ so với đầu năm. Khoản tiền gửi này mang về cho EIB hơn 3.000 tỷ tiền lãi trong 6 tháng đầu năm, tăng 41% so với cùng kỳ 2011 và khoản lãi tiền gửi này chiếm 30,7% khoản thu nhập lãi trong nửa đầu năm 2012.

Tại ngày 30/6/2012, EIB và công ty con có 903,7 tỷ đồng tiền gửi đã đến hạn thanh toán tại TCTD khác nhưng chưa được thanh toán, EIB đang nắm giữ khoản tiền gửi đối ứng từ TCTD này 445,37 tỷ đồng để đảm bảo cho khoản tiền gửi này. Do việc quá hạn này chưa đến 6 tháng nên EIB chưa phải trích lập dự phòng.

EIB: Huy động khách hàng 62.300 tỷ đồng, mang gửi tại các TCTD khác 61.300 tỷ đồng - Ảnh 1
Về các khoản chứng khoán đầu tư, EIB đang nắm giữ 0,03% vốn của Saigonbank (giá trị ghi sổ 722 tỷ đồng) và nắm giữ gần 17.292 tỷ trái phiếu, kỳ phiếu và chứng chỉ tiền gửi do các TCTD khác trong nước phát hành (giảm gần 3.280 tỷ so với đầu năm). Trong đó nắm nhiều nhất là trái phiếu ACB (hơn 3.480 tỷ), kỳ phiếu và chứng chỉ tiền gửi VIB (3.500 tỷ), STB (2.500 tỷ), DongABank, HDBank (1.800 tỷ)…
EIB: Huy động khách hàng 62.300 tỷ đồng, mang gửi tại các TCTD khác 61.300 tỷ đồng - Ảnh 2
EIB: Huy động khách hàng 62.300 tỷ đồng, mang gửi tại các TCTD khác 61.300 tỷ đồng - Ảnh 3

Trong 6 tháng đầu năm 2012, EIB tăng tỷ lệ sở hữu tại STB từ 0,11% (17,2 tỷ) lên 9,73% (giá trị ghi sổ 1.670 tỷ đồng). EIB cũng nắm giữ 9,71% vốn của Quỹ tầm nhìn SSI, 8,78% vốn bảo hiểm AAA, 11% vốn quỹ thành viên Vietcombank, 10% quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long…

Về các khoản phải trả, EIB có khoản tiền giữ hộ và đợi thanh toán tại thời điểm 30/6/2012 hơn 12.000 tỷ chủ yếu là bằng vàng mà ngân hàng giữ hộ cho khách hàng trong ngắn hạn thông qua sản phẩm Giữ hộ vàng, khoản này giảm hơn 5.800 tỷ so với đầu năm.

Về các giao dịch với các bên liên quan, 6 tháng đầu năm 2012, EIB nhận tiền gửi từ công ty chứng khoán Rồng Việt 16.113 tỷ đồng và cho vay 4.788 tỷ đồng, thu tiền vay hơn 4.800 tỷ. EIB gửi tiền tại Vietcombank hơn 31.500 tỷ đồng, nhận tiền gửi hơn 340 tỷ đồng từ hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

EIB: Huy động khách hàng 62.300 tỷ đồng, mang gửi tại các TCTD khác 61.300 tỷ đồng - Ảnh 4