NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC PHÁT HUY HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VÙNG KHO DỰ TRỮ “AN TOÀN - XANH - SẠCH - ĐẸP”

Kiểm tra, giám sát toàn diện hàng dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn, chất lượng

Kiểm tra, giám sát toàn diện hàng dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn, chất lượng

Bên cạnh chỉ đạo tổ chức vệ sinh sạch sẽ kho tàng dự trữ, thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) tại các điểm kho, đảm bảo hàng hóa lưu kho luôn đủ về số lượng, tốt về chất lượng.
Thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Bên cạnh chú trọng quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” thông qua hoạt động kiểm tra mùa Xuân. Thời gian tới, Cục tiếp tục phát huy hiệu công tác quản lý hàng DTQG để xây dựng vùng kho ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Nhân lên nét đẹp xây dựng vùng kho “kiểu mẫu” về an toàn, xanh, sạch, đẹp

Nhân lên nét đẹp xây dựng vùng kho “kiểu mẫu” về an toàn, xanh, sạch, đẹp

Phát huy điểm sáng là đơn vị nhiều năm liền duy trì nét đẹp xây dựng vùng kho dự trữ kiểu mẫu về “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, những ngày đầu Xuân 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đã triển khai hoạt động kiểm tra mùa Xuân để kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và công tác vệ sinh kho tàng, hình thành ngăn kho, vùng kho kiểu mẫu.
Điểm sáng về xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Điểm sáng về xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), vào những ngày đầu Xuân mới, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã triển khai hoạt động kiểm tra mùa Xuân và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng.
Phát huy hiệu quả từ kiểm tra toàn diện kho dự trữ quốc gia

Phát huy hiệu quả từ kiểm tra toàn diện kho dự trữ quốc gia

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng kho dự trữ “An toàn- Xanh - Sạch - Đẹp” của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Đoàn Kiểm tra mùa Xuân Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức kiểm tra tổng thể, toàn diện các điểm kho để đánh giá công tác tôn tạo, quy hoạch vùng kho, công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia của các đơn vị trực thuộc.
Kiểm tra hàng hóa mùa Xuân gắn với xây dựng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Kiểm tra hàng hóa mùa Xuân gắn với xây dựng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Trong những năm qua, công tác kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) mùa Xuân kết hợp xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” luôn được Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn quan tâm triển khai thực hiện tốt. Nhờ đó, hàng dự trữ quốc gia luôn đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng.
Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp", những ngày đầu Xuân 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra mùa Xuân tại các điểm kho để đánh giá, kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG). Qua kiểm tra cho thấy, các Chi cục DTNN đã bảo quản an toàn hàng DTQG theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng.
Xây dựng vùng kho dự trữ ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng vùng kho dự trữ ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp

Thời gian qua, bên cạnh quản lý tốt chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), các chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) thuộc Cục DTNN khu vực Đà Nẵng luôn hưởng ứng tham gia thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, qua đó góp phần xây dựng vùng kho dự trữ ngày càng khang trang, thoáng đãng, sạch, đẹp.