TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Agribank tiếp tục đẩy vốn rẻ ra nền kinh tế

Agribank tiếp tục đẩy vốn rẻ ra nền kinh tế

Tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn chiếm khoảng 65 - 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank. Vốn tín dụng Agribank đã phủ kín đến 100% số xã trên cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nghiệp, hộ dân cho biết, dòng vốn của Agribank đã giúp họ tiết giảm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Agribank phối hợp xây dựng cơ chế thúc đẩy tín dụng và bảo hiểm theo chuỗi liên kết

Agribank phối hợp xây dựng cơ chế thúc đẩy tín dụng và bảo hiểm theo chuỗi liên kết

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) cho biết, Bảo hiểm Agribank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế thí điểm, thúc đẩy tín dụng và bảo hiểm gắn với nông nghiệp - nông thôn theo chuỗi liên kết trong vùng nguyên liệu lúa gạo và trái cây vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Lá chắn tài chính vững chắc cho khách hàng vay vốn  của Agribank

Lá chắn tài chính vững chắc cho khách hàng vay vốn của Agribank

Từ đầu năm 2023 đến nay, Agribank đã 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Agribank dành hơn 60 nghìn tỷ đồng “kích hoạt” nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng. Đồng hành với đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp triển khai sản phẩm Bảo an tín dụng nhằm san sẻ rủi ro, tạo lá chắn tài chính vững chắc cho khách hàng trong quá trình vay vốn của Agribank.
Agribank cho vay trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng khác

Agribank cho vay trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng khác

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trả nợ trước hạn khoản vay cũ phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, nhu cầu đời sống, từ ngày 03/10/2023, Agribank triển khai cho vay khách hàng cá nhân trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng khác với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,0%/năm.
Agribank “phủ sóng” nguồn vốn đến 100% xã, bản trong cả nước

Agribank “phủ sóng” nguồn vốn đến 100% xã, bản trong cả nước

Với phương châm “Nông thôn là thị trường, nông nghiệp là đối tượng cho vay, nông dân là khách hàng chính”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang nỗ lực đổi mới theo hướng hiện đại, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, áp dụng ngân hàng số để mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng, đặc biệt đối tượng khách hàng địa bàn nông thôn.
Agribank góp phần gia tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng

Agribank góp phần gia tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng

Triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, Agribank tiếp tục điều hành lãi suất linh hoạt, nỗ lực tiết giảm chi phí, tiếp tục giảm lãi suất đầu vào để giảm lãi suất cho vay; đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với các phân khúc khách hàng, theo từng ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn; chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu thủ tục và thời gian xét duyệt khoản vay…