Giá vàng có thể lên 2.113 USD/oz vào năm 2013

Theo Gafin.vn

Hôm nay 2/10, Deutsche Bank nâng dự báo triển vọng giá vàng và bạc trong 2 năm tới, nhờ hỗ trợ từ gói kích thích của ngân hàng trung ương các nước.

Giá vàng có thể lên 2.113 USD/oz vào năm 2013

Cụ thể, Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng năm tới 3% lên 2.113 USD/oz. Triển vọng giá vàng năm 2014 cũng được nâng 11,1% so với dự báo trước đó, lên 2.000 USD/oz.

Tương tự đối với bạc, Deutsche Bank nâng dự báo giá bạc 3% lên 44 USD/oz vào năm 2013 và dự báo giá bạc năm 2014 tăng 11,1% so với dự báo trước đó lên 40 USD/oz.

Deustche Bank cho biết, lực thu gom mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, cùng với các gói kích thích kinh tế là các yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý tăng, đặc biệt là giá vàng.

Gói nới lỏng tiền tệ lần 3 được Fed đưa ra vào tháng trước khiến nhà đầu tư tin rằng việc giá vàng lên trên mốc 2.000 USD/oz chỉ là vấn đề thời gian, Deutsche Bank cho biết.