Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đô thị tại Việt Nam

Trang Phạm

Môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng đang gặp phải tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Do vậy, bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường ở các đô thị lớn ở nước ta nói riêng đang là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước quan tâm, chú trọng.

Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đô thị tại Việt Nam - Ảnh 1